บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์

Posted on: 7 เดือน ago, by :

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM Tech) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ เพื่อรองรับนโยบายการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้มืออาชีพอย่างเรา#G Gratitude#อาชีวะออนไลน์#Online Learning Consultance#e-Testing management#e-learning อาชีวะศึกษา