บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(Sam Tech)

Posted on: 7 เดือน ago, by :

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(Sam Tech)จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing ข้อสอบ Random นั่งสอบชิดกันแต่ข้อสอบไม่เหมือนกันค่ะ สอบเสร็จรู้คะแนนทันที #เด็ก happy #อาจารย์happy#อาชีวะออนไลน์#เทคโนโลยีอาชีวะศึกษา#ยกระดับอาชีวะศึกษา