บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวะออนไลน์ (Rcheewaonline) เป็นการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อรองรับการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษา 4.0 ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและการฝึกทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย “อาชีวะออนไลน์” และ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับปวช.และ ปวส. พร้อมให้เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนได้ทันที

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย “อาชีวะออนไลน์” ( e-Learning Management System ) ประกอบด้วย

  • ระบบรับสมัครออนไลน์
  • ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • ระบบบริหารจัดการสอบและประเมินผล
  • ระบบรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน

หากท่านได้รับ username & password แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบในเบื้องต้นได้จาก VDO ดังนี้

วิธีการเข้าใช้ระบบ การเข้าเรียน

วิธีเข้าใช้ระบบ ทำแบบทดสอบ

หากท่านสนใจเข้าชมระบบสามารถขอ username & password ได้ที่ช่องทางดังนี้

  097-212-5685 , 097-129-5522

 rcheewaonline@gmail.com

 rcheewaonline