ธันวาคม 20, 2016 admin 0 Comments

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด ได้ร่วมออกบูธ ระบบบริหารจัดการศึกษา “อาชีวะออนไลน์” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่  6 -8  ตุลาคม 2559   ณ  ห้องแกรนด์บอลลูนชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ได้มีผู้บริหารสมาคมและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้ความสนใจในการใช้ระบบอาชีวะออนไลน์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาในการนำเอาเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนการรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0