มกราคม 8, 2019 admin 0 Comments

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา 4.0 โดยมีนายบุญเสริม เสริมสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ และบริษัท จี แกรททิจูด จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 4 แห่งในจังหวัดสกลนครได้แก่
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงแห่งการเรียนการสอนไปด้วยกัน

#อาชีวะออนไลน์ #rcheewaonline