มิถุนายน 12, 2019 admin 0 Comments

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(Sam Tech)จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing ข้อสอบ Random นั่งสอบชิดกันแต่ข้อสอบไม่เหมือนกันค่ะ สอบเสร็จรู้คะแนนทันที #เด็ก happy #อาจารย์happy#อาชีวะออนไลน์#เทคโนโลยีอาชีวะศึกษา#ยกระดับอาชีวะศึกษา